Tilskudsguide

Fra ide til projekt

Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725 og få gratis vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Send din ansøgning med sikker Digital Post til Fiskeristyrelsen

Ansøgning om tilskud, ændringer og udbetaling skal sendes via sikker Digital Post eksempelvis via e-Boks til modtageren "Fiskeristyrelsen tilskud". Læs mere i vejledningen her

Ønsker du at ansøge på en andens vegne, skal du medsende en underskrevet fuldmagtserklæring fra fuldmagtsgiver. Du finder fuldmagtserklæringen her.

Klageskema

Du kan klage skriftligt over Fiskeristyrelsens afgørelser senest 4 uger fra den dag, du modtog afgørelsen. Klagen skal sendes ved brug af sikker Digital Post.
Du kan med fordel benytte dig af klageskemaet, når du skal udarbejde din klage. Du finder klageskemaet her. Såfremt du ønsker at klage på en andens vegne, skal du medsende en underskrevet fuldmagtserklæring fra fuldmagtsgiver.