Vejledning for erhvervsfiskere

Find blandt andet vejledninger i at afgive landingsmeldinger på hjemmeside og i e-logbog.

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet

Her kan du finde information om det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakultur program(EHFAF), som er medfinansieret fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

Køb af fisketegn

Er du lyst- eller fritidsfisker, skal du huske at købe fisketegn hos Fiskeristyrelsen.

Regler for lyst- og fritidsfiskeri

Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler.

Regler om ål, tun og særlige fiskerier

For nogle arter gælder der særlige regler for fiskeriet. Her kan du finde rammer og regler, der gælder for disse særlige fiskerier.

Anmeld ulovligt fiskeri

Har du oplysninger om ulovligt fiskeri? Så send et tip til Fiskeristyrelsen.

Kameraprojekt i Kattegat

Læs mere om den elektroniske monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat.

Brexit

Her kan du finde information om, hvad BREXIT kommer til at betyde for fiskeriet samt relevante links og publikationer.