ø m. båd

Natura 2000 i hav

Natura 2000 har til formål at sikre, at EU’s mest værdifulde og truede arter og naturtyper kan overleve på langt sigt.

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Her kan du finde information om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, som er medfinansieret fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Køb af fisketegn

Er du lyst- eller fritidsfisker, skal du huske at købe fisketegn hos Fiskeristyrelsen.

Regler for lyst- og fritidsfiskeri

Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler.

Vejledning for erhvervsfiskere

Find blandt andet vejledninger i at afgive landingsmeldinger på hjemmeside og i e-logbog.

Anmeld ulovligt fiskeri

Har du oplysninger om ulovligt fiskeri? Så send et tip til Fiskeristyrelsen.

Kameraprojekt i Kattegat

Læs mere om den elektroniske monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat.

Brexit

Her kan du finde information om, hvad BREXIT kommer til at betyde for fiskeriet samt relevante links og publikationer.