Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde.

Læs om de vigtigste regler for lystfiskeri, fritidsfiskeri, fiskepleje, fredning m.v. i denne folder

Regler for lyst- og fritidsfiskeri og Printvenlig version 

Læs mere om særlige lokale regler for lyst- og fritidsfiskeri. Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan findes flere lokale fredningsbælter, og der kan være særlige regler for enkelte vandløb.

Regler for fiskeri af ål

Stop i ålefiskeriet

Fra 1. november 2022 til og med 31. januar 2023 er det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand. Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet. 

Beslutningen om lukkeperioden er politisk vedtaget og du kan læse den gældende bekendtgørelse her.

Undervandsfiskeri (UV-jagt)

Ved undervandsfiskeri med lette håndredskaber kræves fisketegn.
Læs mere om de særlige regler i folderen her.

Udskriv folderen her.

Fiskeri efter almindelig tun

Danske fritids- og/eller lystfiskere kan ikke lovligt fiske efter almindelig tun og eventuel fangst af almindelig tun skal derfor straks genudsættes/smides ud.

Regler for fiskeri efter almindelig tun

Der er både regler specielt for lyst- og fritidsfiskere og regler, som gælder for alt fiskeri.

Du kan finde mere information i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri:

Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 

Rejepæleruse

En af de ruser, du må bruge som fritidsfisker, er en rejepæleruse.
Rejepælerusen må fiske hele året. Den må ikke opstilles, før den er
tilmeldt hos den lokale fiskerikontrol.

Tilmeldingsskema til en fritidsfisker-rejepæleruse:

Hvis du vil udskrive og udfylde tilmeldingsskemaet i hånden, så klik her: Udskriftsvenlig tilmelding af en rejepæleruse

Hvis du vil udfylde tilmeldingsskemaet elektronisk på din enhed, så klik her: Tilmelding af en rejepæleruse

Afstandsregler

I Danmark er der langs med vores mange kyster rige muligheder for alle former for fiskeri. Der er god plads til alle, men det er vigtigt at huske at overholde visse ”færdselsregler” om afstand. På den måde undgår du at ødelægge de andre fiskeres redskaber. Overtrædelse af reglerne om afstand mellem faststående fiskeredskaber er undergivet privat påtale.
Læs mere om afstandsregler og se, hvilke afstande som gælder for de forskellige fiskeredskaber

Sikkerhed til søs

Sikkerhed, når du færdes til søs, er vigtig. I 2016 druknede i alt 45 personer i de danske farvande. En stor del af disse var enten lyst- eller fritidsfiskere. Det siger, hvor vigtigt det er, at du er godt orienteret om sikkerhed til søs og om de mange muligheder, der findes for at undgå ulykker.
På www.soesport.dk kan du se og bestille forskellige pjecer om sikkerhed til søs.