For nogle arter gælder der særlige regler for fiskeriet. Det drejer sig om ål, tun samt hobbyopdrætsanlæg. På disse sider kan du finde de lovgivningsmæssige rammer og regler, der gælder for disse særlige fiskerier.