Aldersstatistik for bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere og fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus.

Faste tabeller med alderstatistik

Nedenstående tabeller indeholder information om antal og gennemsnitsalder af hhv. bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere samt fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus. Opgørelserne gælder pr. 31. december for pågældende år i perioden 2011-2020. Se de tilhørende titler og noter i hver tabel for yderligere information om udtrækskriterier.

Tabellerne er senest opdateret 3. november 2021.

Fartøjsejere 2011-2020 - antal og gennemsnitsalder
Erhvervsfiskere 2011-2020 - antal og gennemsnitsalder
Bierhvervsfiskere 2011-2020 - antal og gennemsnitsalder
Erhvervs- og bierhvervsfiskere 2011-2020 - antal og gennemsnitsalder

Baggrund

Alderstatistikken er baseret på CPR-oplysninger for personer registreret i Fiskeristyrelsens Individregister med status som hhv. fartøjsejer (og erhvervsfisker), erhvervsfisker eller bierhvervsfisker. Hvis et fartøj ejes af et selskab, der ejers af et andet selskab, er ejerne ikke medtaget. Der er ikke medtaget fartøjsejere med status som bierhvervsfiskere.