Her finder du kontaktoplysninger og adresser til Fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsens omstilling

Tlf. 72 18 56 00
Normal telefonåbningstid:
Mandag-fredag 10.00-14.00
E-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk
EAN 5798000008700 CVR 39097176

Fisketegnstelefonen

Tlf. 72 18 56 06
Normal telefonåbningstid:
Mandag - fredag kl. 10-14
E-mail: fisketegn@fiskeristyrelsen.dk

Databeskyttelse

Henvendelse vedrørende dine persondata (den registrerede) kan ske til: DPO@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen i København

Nyropsgade 30, 1780 København V
Tlf. 72 18 56 00

Fiskerikontrolkontoret: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
IT & Datakontoret: itogdata@fiskeristyrelsen.dk
Team HR: hr@fiskeristyrelsen.dk
Team Økonomi & Tilskudsudbetaling: oko@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeristyrelsen i Augustenborg

Hav & Fiskeritilskud, Team Tilsagn og Udbetaling: tilskud@fiskeristyrelsen.dk
Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg

Telefontider:
Alle hverdage kl. 9.00 til 15.00

Tlf.: 72 18 58 49 (Vandløbsrestaurering EHFF og EHFAF)

Tlf.: 72 18 58 50 (EHFAF, BAR og øvrige EHFF ordninger)

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Frederikshavn

Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Nykøbing Mors

N. A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 72 18 56 00 og fax 97 71 01 61
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Vest - Afdelingen i Nymindegab

Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel
Tlf. 72 18 56 00 
E-mail: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Ringsted

Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Tlf. 72 18 56 00 og fax 33 45 58 91
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Kolding

Eltangvej 230, 6000 Kolding
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Randers

Haraldsvej 60 2. L32, 8960 Randers SØ
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
 

Fiskeriinspektorat Øst - Afdelingen i Rønne

Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne
Tlf. 72 18 56 00
E-mail: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Fiskeri Moniterings Center

Eltangvej 230, 6000 Kolding 
Tlf. 72 18 56 09
E-mail: fmc@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrolskibet Havternen

c/o Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh V
Tlf.: 72 18 59 40 
E-mail: havternen@fiskeristyrelsen.dk
 

Fiskerikontrolskibet Havørnen

c/o Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 Kbh V
Tlf.: 30 20 35 16 og 72 18 57 80
E-mail: havornen@fiskeristyrelsen.dk

Fiskerikontrolskibet Nordsøen

c/o Fiskeriinspektorat Vest, Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 72 18 58 94 og 72 18 58 95
E-mail: nordsoen@fiskeristyrelsen.dk

IT Support

Indmeldelse af fejl og uhensigtsmæssigheder ved IT systemer, samt bestillinger af dataudtræk mv., skal ske via e-mail.
E-mail: risk_prio@fiskeristyrelsen.dk

Presse

Pressevagten kontaktes på tlf. 72 18 58 05 (sms besvares desværre ikke).

Klagevejledning

Fra den 1. maj 2022 skal klager over Fiskeristyrelsens afgørelser indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan tilgå klageportalen via borger.dk, virk.dk eller via kpo.naeveneshus.dk. Klager over aktindsigt er dog undtaget og skal forsat indgives til Fiskeristyrelsen. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.   

Du kan ansøge Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen. Du kan læse nærmere om betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker, at en anden person eller din fiskerifaglige fiskeriorganisation, skal klage på dine vegne, er der mulighed for at oprette klagen i klageportalen vedhæftet dit skriftlige samtykke eller en stillingsfuldmagt.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal anvende klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naeveneshus.dk.   

Der er oprettet en ny klagevejledning, som du kan finde her: Klagevejledning.

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.