Her kan du læse mere om hvordan man anmelder snyd med EU-tilskud

Det er EU's skatteborgere, der finansierer EU-tilskud. Tilliden til, at EU-tilskud ikke bliver misbrugt, er afgørende for støttens fremtid. Både støttemodtagere og almindelige skatteborgere har en interesse i, at midlerne ikke bliver misbrugt.

Hvis du har en konkret mistanke om, at en person eller virksomhed bevidst modtager EU-tilskud under falske forudsætninger, kan du anmelde det til Fiskeristyrelsen. Her på siden kan du læse, hvordan du gør.

Vi registrerer oplysninger om både anmeldte og anmelder i forbindelse med anmeldelser om snyd med tilskud. Læs Databeskyttelsespolitikken for mere om, hvordan vi registrerer og behandler persondata i Fiskeristyrelsen:
Læs mere om Databeskyttelsespolitikken

Konkret mistanke om svindel

Vi kan kun reagere på henvendelser om konkrete mistanker om svindel. Der skal være præcise forhold, som peger på, at tilskudsmodtageren bevidst har givet falske oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som har betydning for hans/hendes tilskudsudbetaling.

Hvis vi ikke kan bevise, at en tilskudsmodtager er skyldig i svig, betragter vi ham/hende selvfølgelig som uskyldig.

Upræcise og generelle anmeldelser vil vi normalt ikke følge op på.

Sådan anmelder du snyd

Når du skriver til os, beder vi dig besvare nedenstående spørgsmål så udførligt, du kan. Det vil give os de bedst mulige forudsætninger for at følge op på din mistanke.

  • Hvem mistænker du for at have snydt med EU-tilskud?
  • Ved du, hvilken tilskudsordning det drejer sig om, hvad der er ydet støtte til, og hvornår investering eller udbetaling er sket?
  • Hvad gør, at du mistænker tilskudsmodtageren for bevidst at have snydt sig til tilskud, fremfor blot at have begået en fordelagtig fejl?
  • Hvilke forhold eller dokumenter bør vi undersøge nærmere for at få afklaret, om mistanken holder stik?
  • Er der andre forhold, som du mener, er vigtige, når vi skal følge op på din mistanke?
  • Vil du opgive navn og kontaktoplysninger, og må vi kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger?

Du kan vedlægge/vedhæfte yderligere oplysninger, hvis du vurderer, det er relevant.

Kontakt Hav- & Fiskeritilskudskontoret

Du kan kontakte Hav- & Fiskeritilskud via mail svig-tilskud@fiskeristyrelsen.dk eller sende os et brev, hvis du vil anmelde snyd med EU-midler.

Vores adresse er:

Fiskeristyrelsen
Hav- & Fiskeritilskud
Nyropsgade 30
1780 København V

Anonyme henvendelser

Vi foretrækker henvendelser fra borgere, der står ved deres anmeldelse ved navn.

Vi tager stilling til alle henvendelser om mistanke om svindel, men hvis en anonym henvendelse ikke er konkret nok (se ovenfor), kan vi ofte ikke reagere på den.

Den anmeldte vil få anmeldelsen at se

Ofte vil Fiskeristyrelsen på et tidspunkt bede den anmeldte kommentere dele af eller hele anmeldelsen. Den anmeldte kan også søge om aktindsigt i anmeldelsen.

Der er en række omstændigheder, hvor en sådan ansøgning kan blive afvist eller forsinket, jf. persondataloven, men som udgangspunkt vil den anmeldte få indsigt i sagen - herunder hvem der har anmeldt ham eller hende.

EU-kommissionens definition af 'svig'

’Svig’ er den betegnelse, EU-kommissionen bruger for bevidst misbrug af EU-midler.

Svig defineres i denne sammenhæng som en forsætlig handling, der påvirker retten til støtte eller omfanget af støtte. Det kan være ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet formål, end de var bevilget til.