Vær opmærksom på, at der i visse lokale farvande er vedtaget særlige regler for fiskeri. De særlige regler kan omfatte både redskabsbegrænsninger, fangstbegrænsninger, skærpede mindstemål, udvidede fredningsbælter og lignende.

Her kan du finde bekendtgørelser og brochurer om særlige lokale regler