Fiskeristyrelsen udarbejder primær statistik over fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik. Fiskeristatistikken offentliggøres på internettet i form af publikationer, faste tabeller og dynamiske tabeller.

Faste tabeller

De faste tabeller er statiske, dvs. at det ikke er muligt at ændre indholdet. For det meste er det muligt at se datoen for seneste opdatering, samt en nærmere beskrivelse datagrundlaget i tabellernes titler og fodnoter. Der henvises også til baggrundsafsnittet under de enkelte emneområder.

De fleste tabeller er i HTML og kan vises via browseren. Enkelte tabeller er i pdf- format og kan vises, hvis du har installeret et pdf-læsningsprogram på din computer fx. Acrobat Reader.

Acrobat Reader stilles gratis til rådighed af firmaet Adobe Inc.:

Download Adobe Reader

Dynamiske tabeller - selvbetjening

Ved hjælp af de dynamiske tabeller kan du selv bestemme, hvilke informationer dine tabeller skal indeholde. Du skaber tabellen ud fra flere valgkriterier såsom år, fartøjsnation, farvand, art, landingsplads osv.

Der er dynamiske tabeller for emneområderne:

  • Landings- og fangststatistik
  • Flådestatistik
  • Auktionsstatistik
  • Udenrigshandelsstatistik

Gå til de dynamiske tabeller

Baggrund

Med udgangspunkt i samordningsbestemmelsen i lov om Danmarks Statistik blev der i 1970-71 indledt forhandlinger med Fiskeriministeriet om rationalisering og samordning af fiskeristatistikken.

I 1978-79 blev drøftelserne afsluttet og på grund af den nære sammenhæng mellem indsamlingen af de meget omfattende og specifikke oplysninger om fisk og fiskeri og deres anvendelse til statistiske og administrative formål, var der enighed om, at den egentlige Fiskeristatistik forblev i Fiskerimyndighedernes regi.