Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske. Fredningsbælterne er der, hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde. Det er altid en god idé at tjekke, om der måske er et fredningsbælte lige dér, hvor du kunne tænke dig at fiske.

Her kan du se en oversigt over fredningsbælter

Inden du klikker dig ned i kortene, hvor fredningsbælterne er tegnet, skal du være opmærksom på dette:

  • Fredningsbælterne vises med forskellig farve: Rød for helårligt, Blå for 16. september til 15. marts eller Gul, hvis en anden periode, eller hvis der gælder andre særlige regler. For at se mere om fredningsbæltet skal du klikke på det farvede felt, hvorefter et popup-vindue vil vise oplysninger om fredningsbæltet. Der er også, under www/Flere oplysninger,  link til Retsinformation til den bekendtgørelse, der fastlægger fredningsbæltet. 
     
  • Der vil, afhængigt af det valgte baggrundskort og zoomniveauet, kunne være mindre områder, som ikke er farvelagt, men det betyder ikke, at der må fiskes her: Fredningsbælterne strækker sig, som hovedregel, 500 meter fra vandløbets udmunding, ved almindeligt dagligt højvande.
     
  • Der kan forekomme særlige udformninger af fredningsbælter, hvor der enten afviges fra 500 meter eller området er afgrænset af båker eller angivne positioner, dette vil fremgå af bekendtgørelsen om fredningsbæltet. 

  • Hvis vandløbets munding er 2 meter eller bredere, er der et fredningsbælte på 500 meter, som gælder hele året. Hvis vandløbets munding er mindre end 2 meter bredt, gælder fredningsbæltet kun i perioden 16. september-15. marts.