Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtig fiskeri og akvakultur. Læs om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2020 her.

Det overordnede formål med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020 er at bidrage til EU's 2020-mål om en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Programmet er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre samspillet mellem natur og erhverv og bidrage til vækst og beskæftigelse. Programmet fokuserer især på at bidrage til en gennemførelse af den fælles fiskeripolitiks målsætninger om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

  • Du kan læse den politiske aftale af 6. november 2014 om udmøntning af programmet for perioden 2014-2017 her.
  • Du kan læse den politiske aftale af 17. maj 2017 om udmøntning af programmet for perioden 2018-2020 her.
  • Du kan læse den politiske aftale af 20. september 2018 om justering af programmet for perioden 2018-2020 her.

Program godkendt af Kommissionen

Kommissionen har d. 1. april 2019 godkendt ændring af programmet. Programændringen vedrører implementering af de politiske aftaler fra 2017 og 2018. Som følge af programændringen er der blandt andet mulighed for at yde tilskud til investeringer i sikkerhed og arbejdsmiljø på fartøjer og at opnå EU-medfinansiering af videreudvikling af Fiskeristyrelsens system til håndtering af kvoteadministration/kvotekoncentration.

Læs det godkendte program her

Link til EU-kommissionens statistikbank, hvor der kan hentes baselinedata af relevans for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.