COWI har for Fiskeristyrelsen gennemført en evaluering af resultater og effekter af 12 tilskudsordninger under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets start til og med udgangen af 2018.

Formålet med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur. Programmet er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik.

Evalueringen giver konkrete anbefalinger til mulige forbedringer i implementeringen af programmet og angiver pejlemærker for retningen for den næste programperiode 2021-2027.

Du kan læse evalueringen og de 10 anbefalinger her.