Senest den 31. maj hvert år indtil 2023 forelægger Fiskeristyrelsen EU-Kommissionen en årlig gennemførelsesrapport (årsrapport) om gennemførelsen af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet i det foregående kalenderår.

Udover hvad der er bestemt i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal årsrapporten omfatte:

  • Oplysninger om finansielle forpligtelser og udgifter pr. foranstaltning.
  • Et resumé over de igangsatte aktiviteter i forbindelse med evalueringsplanen.
  • Oplysninger om tiltag foretaget i tilfælde af alvorlige overtrædelser.
  • Oplysninger om tiltag foretaget for at sikre offentliggørelsen af støttemodtagere.

Årsrapport 2016

Årsrapporten 2016 blev godkendt af Europa Kommissionen 31. oktober 2017.

Årsrapport 2014-2015

Den første årsrapport for EHFF-programmet dækkede de første to år af programperioden (2014 og 2015). Årsrapporten 2014-2015 blev første gang godkendt af Overvågningsudvalget den 30. maj 2016. Rapporten blev fremsendt til EU-Kommissionen samme dag.

Den 12. juli 2016 sendte EU-Kommissionen rapporten tilbage til Danmark med observationer, der efterfølgende blev implementeret og godkendt af Overvågningsudvalget.

Rapporten blev herefter fremsendt til EU-Kommissionen den 11. oktober 2016.

EU-Kommissionen godkendte den endelige årsrapport 2016 den 11. november 2016.