Københavns Universitet og DTU Aqua har med bidrag fra Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Søværnskommandoen og Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor.

Denne nye analyse skaber et overblik over de seneste 10 års udvikling i den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor i et historisk perspektiv og bidrager med et bud på sektorens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Rapporten fokuserer på erhvervsmuligheder og rammevilkår for sektorerne, men biologiske, miljømæssige, økonomiske, sociale og regionale aspekter inddrages også. Formålet med rapporten er at analysere den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor for at skabe et grundlag for overvejelser om understøttelse af sektorens videreudvikling de kommende år.

Rapporten udgør en del af det faglige grundlag for udarbejdelsen af det nye danske program for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021-2027.

Hent Situationsbeskrivelse af 'Den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeriindustrisektor; Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027'.

Se interviewet med Jørgen Dalskov om den biologiske status på fiskeriet og bestanden lige nu samt bud på de vigtigste udfordringer nu og i fremtiden:

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder statistik-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.

Se interviewet med Max Nielsen om status på fiskeriet ud fra et økonomisk perspektiv:

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder statistik-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.