Materiale til informationsaktiviteter om EHFF-tilskud

Når du søger om tilskud, skal du sammen med ansøgningen sende forslag til hvilke informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet, og om tilskuddet og bidraget fra den Europæiske Union og nationale midler.

Din informationsaktivitet skal være proportional med projektets størrelse, EU-logo og 'Hav & Fisk'-logo skal have en fremtrædende placering, og der skal være en henvisning til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 

Sådan kan du informere

Du kan vælge én af nedenstående muligheder eller du kan angive en anden, hvis du mener, den passer bedre til projektet. 

Du kan informere om støtten på en af følgende måder:

  • Oplyse om støtten på informations- og kommunikationsmateriale. Det vil sige på publikationer, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, annoncer, plakater, websteder, præsentationer, attester, deltagerbeviser og lignende.
  • Oplyse om støtten på et fysisk skilt. Det kan fx være ved at sætte et skilt i styrehuset på et fiskerfartøj, et fysisk skilt ved et dambrug, et fysisk skilt i en reception på en forarbejdningsvirksomhed, eller lignende.
  • Oplyse om støtten på en lignende måde, som du skal angive i ansøgningsskemaet.

Retningslinjerne for skiltning står i Forordning 508/2014 bilag V, punkt 3.1, litra e.

Krav til format

Hvis du vælger at informere om støtten på et skilt, er der ikke krav til størrelsen af skiltet eller til den fysiske placering af skiltet. Til gengæld er der klare regler for, hvordan og hvor, du placerer flag og logo sammen med teksten - også på websteder.

På siderne (harmonikaen) herunder kan du finde skabeloner til skilte og logoer mv. til informationsaktiviteter, der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. Læs alle siderne grundigt igennem.

Det er ikke obligatorisk at skilte. Men hvis du sætter et skilt op eller på anden måde informerer om støtten og anvender EU-flaget, skal det ske i overensstemmelse med kravene i EU-reglerne.

Link til Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 763/2014 af 11. juli 2014.

Sammen med EU-flaget skal der være en henvisning til Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Hvis projektet får støtte fra flere fonde skal der i stedet henvises til Den Europæiske Union og De Europæiske Struktur- og Investeringsfonde.

Link til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Krav ved afslutning af projektet

Når du indsender din ansøgning om slutudbetaling, skal du også indsende en slutrapport. I slutrapporten skal du oplyse om, hvordan du har informeret offentligheden om projektets formål og den økonomiske støtte til projektet.

Det er også vigtigt, at du indsender fotos til dokumentation af informationsaktiviteten, når du søger om slutudbetaling.

Logoer til informationsaktiviteter 2014-2020

Anvend altid EU-flag og 'Hav & Fisk'-logoerne i din informationsaktivitet.

Her kan du finde logoer, som du skal anvende til dine informationsaktiviteter:

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 logo Hav og Fisk (pdf)

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 logo Hav og Fisk (ai) 

EU flag med EHFF (jpg)

EU flag med EHFF (png)

EU flag med Den europæiske union (jpg)

EU flag med Den europæiske union (png)

Link til EU-flag i flere formater og sort/hvid

Vejledning til formater
Eps-filer er skalerbare vektorfiler til professionelt brug, hvis de åbnes i programmet Illustrator. De kan vises i billedbehandlingsprogrammer, placeres i Word og er en billedfil i god opløsning.

Ai-filer er skalerbare vektorfiler til professionelt brug. De kan kun åbnes i programmet Illustrator.

Pgn-filer er billed- eller pixel-filer, som ikke kan skaleres op i større størrelse, uden at de mister kvaliteten og bliver uskarpe. De kan bruges til opsætning fx i Word eller web. De kan åbnes fra alle computere.

Pdf-filerne kan af professionelle åbnes i Illustrator, hvor de fungerer som skalerbare vektorfiler, der kan redigeres i. Andre kan åbne filen med Adobe Acrobat Reader, se indholdet og printe, men der kan ikke redigeres eller ændres.

Særlige krav til information - Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013

Når du som ansøger modtager tilskud under Fiskeriudviklingsprogrammet, er du forpligtet til at oplyse, at Fødevareministeriet og Europa gennem den Europæiske Fiskerifond har deltaget i finansieringen af projektet.

Hvis tilskud er givet via en lokal fiskeri aktionsgruppe (Fiskeri-LAG) under ordningen Bæredygtig udvikling af fiskeriområder, skal der i stedet for Fødevareministeriet stå Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Se mere på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.

Information på publikationer mv.

Publikationer som rapporter, brochurer, foldere og nyhedsbreve samt elektronisk formidling i form af websider skal have en klar angivelse af, at Europa og Fødevareministeriet (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis tilskud er givet via en Fiskeri-LAG) har deltaget i finansieringen af projektet. Det skal ske med denne tekst: Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur".

Websider skal have link til EU-kommissionen.

Det er særligt relevant for projekter, som har modtaget tilskud under tilskudsordningerne Fælles Initiativer og Kompetenceudvikling. 

Publikationerne skal som minimum indeholde EU-logoet og teksten: ”Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur”, samt Fødevareministeriets logo, og en oplysning om, at Fødevareministeriet og Eropa har deltaget i finansieringen af projektet. 

Krav til skilt og placering ved investeringsprojekter

Der skal på investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 3.750.000 kr. opsættes et skilt, mens projektet gennemføres. Et permanent informationsskilt skal opsættes senest 6 måneder, efter projektet er gennemført.

Informationsskiltets indhold

  • Den Europæiske Unions logo.
  • Projekttitlen og beskrivelse af projektet        
  • Følgende tekst. "Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur." (Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet)
  • Fødevareministeriets (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters logo, hvis tilskud givet via Fiskeri-LAG) logo og en oplysning om, at Fødevareministeriet / Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Europa har deltaget i finansieringen af projektet.

Krav til informationsskiltet  

  • Vejrbestandigt materiale som messing eller plastplade (ikke laminat)
  • A3 størrelse (A4 størrelse ved akse 1 projekter)
  • Det skal placeres klart synligt for offentligheden

Skiltet skal placeres seneste 6 måneder efter projektet er fuldført, og skiltet skal opretholdes i mindst 5 år.

Oversigt over skiltningskrav

Tilskudsordning

Skilt

Placering

 Modernisering af fiskefartøjer

 Størrelse: A4

 Materiale: Vejrbestandigt (Plastplade, messing, eller lign.)

 På ydersiden af skibet, dvs. det skal være synligt, når skibet ligger til kaj

 Køb af fiskefartøj/part af fiskefartøj

 Størrelse: A4

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 På ydersiden af skibet, dvs. det skal være synligt, når skibet ligger til kaj

 Akvakulturanlæg

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs. det skal placeres ved indgangen til dambruget. Havbrug skal placere skiltet ved det sted, hvor de haler muslingerne tang, og lign. i land.

 Omlægning til økologisk akvakultur + dyresundhed

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs. det skal placeres ved indgangen til dambruget

 Forarbejdning og afsætning

 Størrelse: Minimum: A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs. det kan placeres ved indgangen/receptionen

 Fiskerihavne og landingssteder

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs. det skal placeres på molen, den støttede bygning etc.

 Akvatisk flora og fauna

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden, dvs. det skal placeres ved den nærmeste offentlige sti, vej eller parkeringsplads

 Bæredygtig fiskeriudvikling

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden

 Kompetenceudvikling (hvor der er foretaget en investering)

 Størrelse: Minimum A3

 Materiale: Vejrbestandigt (plastplade, messing, eller lign.)

 Skiltet skal være synligt for offentligheden