I forbindelse med registrering af ejerskifter og salg af kvoteandele, skal man være opmærksom på ikke at overskride de såkaldte koncentrationsregler, som fremgår af § 70 og § 71 i Reguleringsbekendtgørelsen

Reglerne fastslår, at for en række kvoter må en fisker eller et fartøj, ikke overskride de satser for ejerskab som fremgår af reguleringsbekendtgørelsen. For eksempel må en fisker maksimalt eje 10 % af de samlede danske IOK-kvoter, og der er visse restriktioner mht. FKA fiskerier hvis andelen af samlede danske IOK-kvoter overstiger 1%.

Bekendtgørelsen finder du her: Reguleringsbekendtgørelse

Hjælpeskema til brug for beregning af samlede FKA og IOK-mængder 

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af IOK- kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

Hent hjælpeskema

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over for de forskellige IOK-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de danske IOK-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af FKA- kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

Hent hjælpeskema

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over for de forskellige FKA-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de danske FKA-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

Orientering om reglerne for registrering af ejerskifte

Ved overdragelse af et fartøj til et selskab

Et selskab skal efter Fiskerilovens § 39, stk. 2 være godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til det pågældende selskab. Det betyder, at inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til et selskab, skal det sikres, at selskabet er godkendt som erhvervsfiskerselskab. Et fartøj der overdrages til et selskab, der  ikke er godkendt som erhvervsfiskerselskab, vil medføre at fartøjet slettes i Fartøjsregistret.

Meddelelse om ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet

Fiskeristyrelsen skal jf. § 4, stk. 2 i Kapacitetsbekendtgørelsen (BEK nr 1083 af 30/10/2019) modtage ansøgning om registrering af ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet. En overskridelse af fristen vil medføre, at der tildeles en bøde. Fartøjet vil dog beholde sin status som erhvervsfartøj. Det er et krav, at der anvendes et ansøgningsskema (Fartøjsregisterskema), og at der vedlægges dokumentation ved ansøgningen, eksempelvis i form af et skøde. Fartøjsregisterskema kan hentes her under "Registrering - fartøjer og redskaber"

Hent ansøgningsskemaet