Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Koncentrationsregler

Hjælpeskema til brug for beregning af samlede FKA og IOK-mængder 

I forbindelse med registrering af ejerskifter og salg af kvoteandele, skal man være opmærksom på ikke at overskride de såkaldte koncentrationsregler, som fremgår af § 70 og § 71 i

Reglerne fastslår, at for en række kvoter må en fisker eller et fartøj, ikke overskride de satser for ejerskab som fremgår af bekendtgørelsen. For eksempel må en fisker maksimalt eje 10 % af de samlede danske IOK-kvoter, og der er visse restriktioner mht. FKA fiskerier hvis andelen af samlede danske IOK-kvoter overstiger 1%.

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af IOK- kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over for de forskellige IOK-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de danske IOK-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

For at hjælpe de fartøjsejere, som ejer mere end et fartøj, med at få overblik over deres fartøjers samlede ejerskab af FKA- kvoter, har Fiskeristyrelsen udviklet dette hjælpeskema:

I skemaet kan man taste de kvoteandele ind, som fartøjerne råder over for de forskellige FKA-kvoter. Skemaet vil herefter automatisk udregne den samlede andel af de danske FKA-kvoter. Det fremgår også, af den tabel som skemaet laver, hvilke mængder der er lagt ind i beregningen.

Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.