Ved overdragelse af kvoter til et selskab

Et selskab skal være godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der overdrages kvoter til selskabet. Hvis der ansøges om overførsel af kvoter til selskaber, der ikke er godkendt som erhvervsfiskerselskab, tilfalder kvoterne uden videre Fiskefonden.

Det er muligt at få opbevaret sine kvoter af Fiskeristyrelsen, hvilket populært kaldes kvoteopbevaring på en flyvende hollænder. Tilladelse til placering af kvoter hos Fiskeristyrelsen udstedes for 12 måneder. Ved behov for at have kvoter placeret i en længere periode, skal der ansøges herom. Ifølge § 59, stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen kan kvoter placeres på en flyvende hollænder i op til 24 måneder. Forlængelse i op til 24 måneder sker kun under betingelse af, at der er indgået bindende kontrakt om erhvervelse af et andet fartøj. I de tilfælde, hvor perioden på 24 måneder er overskredet, vil kvoter, der ikke er blevet flyttet, uden videre tilfalde Fiskefonden. 

Ansøgning foretages på et af nedenstående skemaer.