Fartøjer der anvendes til erhvervsmæssig fiskeri skal have den fornødne kapacitet, før fartøjet kan anvendes. Du kan her finde oplysninger om de krav, der stilles til et fartøjs kapacitet. Du kan også finde oplysning om registrering af de redskaber, fartøjet anvender.

Kapacitetstilladelse

Fiskeriindsatsen styres blandt andet gennem fiskeriflådens samlede kapacitet. Derfor må et fartøj kun anvendes til erhvervsfiskeri, hvis der er givet en tilladelse af Fiskeristyrelsen. Ændringer af fartøjer med en kapacitetstilladelse, som medfører en forøgelse af tonnagen, maskinkraften, målene, mv., skal godkendes af Fiskeristyrelsen. Det sker ved, at der bliver udstedt en ny kapacitetstilladelse.

Der bliver for tiden ikke givet tilladelse til at udvide fiskeflådens samlede kapacitet. Hvis man fx ønsker at bygge et nyt fartøj, vil man kun få tilladelse, hvis der tages mindst en tilsvarende – og i mange tilfælde en større – mængde kapacitet ud af flåden, end der sættes ind.

Ledig kapacitet kan overdrages ved at afgive en erklæring om det.

Kapacitetserklæring

Kapacitet i forbindelse med om-måling af fartøjer

Alle fartøjer uanset længde skal selv indkøbe den nødvendige kapacitet. Der kan ikke søges om kapacitet af Fiskeristyrelsen. Styrelsen ikke har ledig kapacitet at tildele, da ledig kapacitet er placeret i kapacitetsfonden, og reserveret yngre fiskere.

Modernisering og udskiftning af fartøjer

Udskiftning af fartøj

Tilladelse til udskiftning af fartøj skal udnyttes senest 9 måneder efter udstedelsesdato, jf. kapacitetsbekendtgørelsens § 11, stk. 4. Det er et krav, at der anvendes et ansøgningsskema i forbindelse med udskiftning af fartøj.

Kapacitetsansøgningsskema - Indførsel

Kapacitetsansøgningsskema - Modernisering

Forbud mod ombygning til bomtrawler

Fiskeristyrelsen skal præcisere, at det er forbudt at ombygge eller omrigge fartøjer således, at det bliver muligt at fiske med bomtrawl, jf. kapacitetsbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Læs nærmere herom i § 15 i bekendtgørelse nr. 1302 af 15. juni 2021 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvan (kapacitetsbekendtgørelsen) 

Registrering - fartøjer og redskaber

Fartøjer, der driver erhvervsfiskeri, skal både være registreret i Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

Fartøjsregisterskema

Fartøjsregisterskema

Vejledning til at udfylde fartøjsregisterskema

Det påhviler ejeren af fartøjet skriftligt at indsende et nyt skema ved eventuelle ændringer på fartøjet.

Registrering af motoreffekten i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister

Der er konstateret uoverensstemmelser mellem Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og Søfartsstyrelsens Skibsregister i forbindelse med registrering af motoreffekt. Der er således for nogle fartøjer registreret én motoreffekt i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og en anden motoreffekt hos Søfartsstyrelsens Skibsregister.

Fiskeristyrelsen vil derfor nu kontakte de pågældende fartøjsejere over e-boks eller pr. almindelig brev, hvori fartøjsejerne vil blive bedt om at sende dokumentation for den korrekte maksimale effekt af det pågældende fartøjs motor. I brevet står det nærmere beskrevet, hvad fartøjsejeren skal gøre, såfremt den korrekte motoreffekt er registreret i henholdsvis Søfartsstyrelsen Skibsregister eller Fiskeristyrelsens Fartøjsregister. Bemærk, at fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri skal være registreret i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister med korrekt angivelse af motoreffekten.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.