Opkøbere af fisk, som køber fisken direkte af fiskeren inden eller efter landing, skal have bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Det samme gælder, hvis man vil drive offentlig fiskeauktion.

Førstegangsomsætning

Ved ”førstegangsomsætning” forstås alle former for forhandling, opbevaring, transport, behandling, erhvervelse, modtagelse, overdragelse og import af fisk i Danmark og samhandel med andre EU-lande og eksport af fisk, der finder sted fra Danmark – ved den første modtagelse, håndtering eller markedsføring umiddelbart efter fangst eller opdræt.

Bevilling som opkøber

Ansøgning om bevilling skal sendes til Fiskeristyrelsen, og skemaerne nedenfor skal anvendes.

Hvis der er ansat en bestyrer til den daglige drift, skal bestyreren godkendes af Fiskeristyrelsen.

Vejledning til ansøgning:

Indberetning af modtaget fangst

Opkøbere har jf. kontrolbekendtgørelsen pligt til at indberette køb direkte fra fiskere, ligesom fiskere har pligt til at indberette salg direkte til forbrugere.  

Kontrolbekendtgørelsen kan findes ved at trykke her.

Vejledning til indberetning via virk.dk:

Er elektronisk indberetning ikke mulig kan skemaet nedenfor printes, udfyldes og indsendes:

Vejledninger til indberetning:

Erhvervsfiskere skal indberette direkte salg til forbrugere: