Opkøbere af fisk, som køber fisken direkte af fiskeren inden eller efter landing, skal have bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Det samme gælder, hvis man vil drive offentlig fiskeauktion.

Førstegangsomsætning

Ved ”førstegangsomsætning” forstås alle former for forhandling, opbevaring, transport, behandling, erhvervelse, modtagelse, overdragelse og import af fisk i Danmark og samhandel med andre EU-lande og eksport af fisk, der finder sted fra Danmark – ved den første modtagelse, håndtering eller markedsføring umiddelbart efter fangst eller opdræt.

Bevilling som opkøber

Ansøgning om bevilling skal sendes til Fiskeristyrelsen, og skemaerne nedenfor skal anvendes.

Hvis der er ansat en bestyrer til den daglige drift, skal bestyreren godkendes af Fiskeristyrelsen.

Ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning af fisk 

Erklæring i forbindelse med ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning af fisk (herunder offentlig fiskeauktion).

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af bestyrer

Læs om de nærmere betingelser for opkøbere og bestyrere i denne vejledning.

Indberetning af modtaget fangst

Opkøbere har jf. BEK nr 120 af 09/02/2016 pligt til at indberette køb direkte fra fiskere, ligesom fiskere har pligt til at indberette salg direkte til forbrugere. Indberetning skal ske via "Virk.dk". Indberetning kan ske ved brug af dette link: Indberetning via Virk.dk

Vejledning til indberetning via virk.dk:

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr

Trin for trin-vejledning

Er elektronisk indberetning ikke mulig kan skemaet nedenfor printes, udfyldes og indsendes.

Skema med fortegnelse af køb/modtagelse af fisk, krebs- og bløddyr

Vejledninger til indberetning:

Vejledning til brug for papir-indsendelse af køb eller salg af fisk

Erhvervsfiskere skal indberette direkte salg til forbrugere:

Skema til indberetning af salg direkte til forbrugere​​​​​​​