Hvis du ønsker at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registreret enten som bierhvervsfisker eller som erhvervsfisker med A-status. Du kan få mere information om, hvilke krav der stilles, og hvordan du skal ansøge om at blive registreret, ved at henvende dig til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen (Fiskerikontrol).

Her kan du hente et ansøgningsskema, som kan udfyldes elektronisk på din enhed.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal downloades og udfyldes i hånden.

A-status

Der er 2 grundlæggende betingelser for at blive registreret:

  • Du skal have dansk indfødsret (statsborgerskab),
    eller have haft bopæl i Danmark mindst to år før registreringen,
    eller være omfattet af Den Europæiske Unions og EØS' regler om etablering, arbejdskraftens frie bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser
  • mindst 60 pct. af din personlige indkomst, i de foregående 24 måneder, stammer fra en personlig arbejdsindsats på et fiskefartøj med reel tilknytning til dansk fiskerihavn.

Der er dog muligheder for at blive registreret på anden vis. Det kan du læse om nedenfor.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som kan udfyldes elektronisk på din enhed.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal downloades og udfyldes i hånden.

Sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold

Det er i meget sjældne tilfælde muligt at blive registreret på grund af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold. Ansøgninger behandles løbende af Fiskeristyrelsen.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som kan udfyldes elektronisk på din enhed.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal downloades og udfyldes i hånden.

Registreret og fisket inden for 5 år

Hvis du har været registreret og fisket, inden for de seneste fem år, kan du atter ansøge om A-status under visse betingelser. 

Her kan du hente et ansøgningsskema, som kan udfyldes elektronisk på din enhed.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal downloades og udfyldes i hånden.

Uddannelse - det blå bevis

Du kan tage en uddannelse som erhvervsfisker. Uddannelsen tager to år og består af et halvt års praktik, 22 ugers teori på fiskeriskolen og igen et års praktik. Du får løn under uddannelsen, og når du er færdig, får du det blå bevis. Senest 12 måneders efter endt uddannelse, kan du ansøge om at blive registreret som erhvervsfisker med A-status.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som kan udfyldes elektronisk på din enhed.

Her kan du hente et ansøgningsskema, som skal downloades og udfyldes i hånden.

Læs mere om uddannelsen her.