Hvis du ønsker at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registreret som erhvervsfisker med A-status. Hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj, kan du blive registreret som erhvervsfisker med B-status. Du kan blive registreret ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i dit område.

A-status

Der er tre grundlæggende betingelser for at blive registreret:

  • Du skal have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark mindst to år før registreringen
  • Du skal have været beskæftiget med erhvervsfiskeri 12 måneder før registreringen
  • 60 % af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de forudgående 12 måneder skal komme fra erhvervsfiskeri.

Der findes særregler for borgere fra EU- og Norge og Island. Hvis du er fra Færøerne eller Grønland, skal du have bopæl og være tilmeldt folkeregistret. Men der er ikke krav om, at du skal have boet mindst to år i Danmark.

B-status

Hvis du er beskæftiget med fiskeri på et dansk fartøj, kan du blive registreret som erhvervsfisker med B-status. Du skal blot vise en lønseddel eller en erklæring fra din arbejdsgiver, når du henvender dig ved fiskeriinspektoratet.

Sociale grunde eller helbredsgrunde

Det er i meget sjældne tilfælde muligt at bliver registreret på grund af sociale eller helbredsmæssige forhold. Ansøgninger behandles én gang om året i Landbrugsstyrelsen med ansøgningsfrist den 15. maj.

Enker og arvinger

Hvis en fisker dør, skal det være muligt for ægtefællen eller arvinger at drive virksomheden videre.

Registreret og fisket inden for 5 år

Hvis du har været registreret og fisket inden for de seneste fem år, kan du få A-status med visse betingelser. Registreringen er først endelig, når du efter en periode på 14 måneder kan dokumentere, at du opfylder betingelserne for at have A-status, fx indkomstkravet på 60 %.

Uddannelse - det blå bevis

Hvis du er 16 – 18 år kan du tage en uddannelse som erhvervsfisker. Uddannelsen tager to år og består af et halvt års praktik, 22 ugers teori på fiskeriskolen og igen et års praktik. Du får løn under uddannelsen, og når du er færdig, får du det blå bevis. Du kan blive registreret med B-status, når du begynder uddannelsen. Efter 12 måneders praktik kan du få A-status.

Se mere om uddannelsen på Danmarks Fiskeriforenings Hjemmeside