Erhvervsfiskere

Hvis du ønsker at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registreret som erhvervsfisker med A-status. Hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj, kan du blive registreret som erhvervsfisker med B-status. Du kan blive registreret ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i dit område.