Hvis du ønsker at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registreret som erhvervsfisker med A-status. Hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj, kan du blive registreret som erhvervsfisker med B-status. Du kan blive registreret ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i dit område.

Erhvervsfiskerselskaber

Aktie- og anpartsselskaber kan blive registreret til at drive erhvervsfiskeri. Læs mere om, hvad du skal gøre for at blive registreret som erhvervsfisker her.

Fartøjer - kapacitet (tilladelse, om-måling, udskiftning) og registrering

Fartøjer der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri skal have den fornødne kapacitet, før fartøjet kan anvendes. Du kan her finde oplysninger om de krav, der stilles til et fartøjs kapacitet. Du kan også finde oplysning om registering af de redskaber, fartøjet anvender.

Bierhvervsfiskere

Hvis din indtægt fra fiskeri ikke er stor nok til, at du kan registreres som erhvervsfisker, har du mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

Fiskeopkøbere

Opkøbere af fisk, som køber fisken direkte af fiskeren inden eller efter landing, skal have bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Det samme gælder, hvis man vil drive offentlig fiskeauktion.

Reguleringer for kystfisker - rationsfiskerier

Her kan du læse om startvilkår for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2019.

ICES-kvadrater

Her kan du downloade ICES-kvadraterne i dansk farvand.