Overvågningen foretages via et ”fartøjssporingssystem” baseret på en satellitbaseret teknologi, som kan identificere fartøjer og spore deres position på havet.

Satellitovervågning anvendes på fiskerfartøjer med en længde på mere end 12 meter. Disse fartøjer skal have et fuldt funktionsdygtigt udstyr - en fartøjsovervågningsenhed (FOE) - installeret om bord, der gør, at fartøjet automatisk sender positionsdata med regelmæssige mellemrum, så det kan lokaliseres og identificeres.

Fartøjsovervågningen sker med henblik på at påvise fiskerfartøjets tilstedeværelse i et område samt overvåge dets fiskeri.

Fartøjsovervågningsenhed

Ejerskabet af Fartøjs Overvågnings Enhederne (FOE) blev den 1. oktober 2009 overdraget til fartøjsejeren, som fremover skal afholde udgifter til udskiftning, reparation og vedligeholdelse af denne. Udgifterne til transmission og kommunikation vil fra 1. januar 2010 ligeledes skulle afholdes af fartøjsejeren.

Nedbrud af FOE

Hvis en FOE ikke virker, skal det straks meddeles Fiskeristyrelsen. Al fiskeriaktivitet skal indstilles, og fartøjet skal søge havn for at få enheden repareret. Fangstrejsen kan evt. gøres færdig, hvis Fiskeristyrelsen accepterer, at fartøjet sender en manuel positionsrapport hver time til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC). Du kan finde den manuelle positionsrapport her. 

Manuelle positioner sendes på mail til fmc@fiskeristyrelsen.dk eller ringes ind til Fiskeri Moniterings Centeret på 72 18 56 09.

Aktiv og passivmelding

Et fartøj der lægges op fx på grund af værftsophold eller ligger i havn, hvor strømmen bliver afbrudt, skal der sendes en passivmelding, som kan findes her. Når fartøjet igen er i drift, skal der sendes en aktivmelding, som kan findes her.

Begge typer meldinger skal sendes på mail til fmc@fiskeristyrelsen.dk eller ringes ind til Fiskeri Moniterings Centeret på 72 18 56 09.

I nogle tilfælde kan positionsmeddelelser fra satellitsenderne afløse meldinger, som ellers skulle have været givet til Fiskeristyrelsen.