Meldinger om afsejling, farvandskift, ankomst til havn og losning bliver brugt som et kontrolinstrument i en række fiskerier.

Kravene om afgivelse af meldinger fremgår blandt andet af reguleringsbekendtgørelsen eller tilladelsen til at udøve det enkelte fiskeri.

Hvordan afgives en melding

En melding kan afsendes på følgende måder:

  • Fiskeristyrelsenshjemmeside er tilpasset alle platforme
    Afgiv din melding her
  • Elektronisk logbog (eLog)

Hvad indeholder en melding

Meldesystemerne er opbygget, så man vejledes i at udfylde alle de felter, der benyttes for at afgive en korrekt melding.

Når en melding er rigtig udfyldt og afsendt til Fiskeristyrelsen, vil man modtage en kvittering.

Indeholder kvitteringen et kvitteringsnummer, skal dette nummer indføres i logbogen

Du kan hente en farvandserklæring til udskrivning og udfyldning i hånden her

Du kan åbne en elektronisk udgave af farvandserklæringen her

Farvandserklæring

Alle danske fiskefartøjer er forpligtet til at føre logbog uanset fartøjets længde. Føreren, af et dansk fiskefartøj, der ikke er forpligtet til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) til Fiskeristyrelsen. Fartøjets fangstrejser kan herefter kun forgå i det farvand, der er angivet i farvandserklæringen.

Du kan hente en farvandserklæring til udskrivning og udfyldning i hånden her

Du kan åbne en elektronisk udgave af farvandserklæringen her

Her kan du ansøge om ny Farvandserklæring – digitale blanket

Videogennemgang af den digitale blanket af Farvandserklæringen