Fiskeristyrelsen udfører hygiejnekontrol frem til første salg med ferske fisk og fiskevarer. Det sker ombord på fartøjer, ved landinger af fisk og to-skallede bløddyr, på samlecentraler, auktioner og hos opkøbere. Fiskeristyrelsen kontrollerer som minimum 10% af de mængder af fisk, der landes til konsum i Danmark. Det er en stikprøvekontrol.

Hygiejnekontrollen udføres af hensyn til fødevaresikkerheden og reglerne herfor følger fødevarelovgivningen. Kontrollen omfatter fersk fisk, der bliver landet direkte fra søen af fartøjer fra Danmark, EU og tredjelande. Formålet er at være med til at sikre sunde og gode fisk og fiskevarer til forbrugerne og fødevarevirksomhederne.

Opgaven er delegeret fra Fødevarestyrelsen. Den bliver udført efter EU-fødevareforordningen og fødevarelovgivningen i Danmark.

Hvad går hygiejnekontrol ud på?

Den generelle indretning og hygiejnestandard på fiskefartøjer bliver vurderet.

Fiskens kvalitet bliver vurderet. Det sker først og fremmest ved hjælp af syns-, lugte- og følesansen. Det er også vigtigt, hvordan fisken er blevet behandlet, f.eks. at den bliver renset og skyllet, og opbevares under hygiejneiske forhold.

De rigtige temperatur forhold er meget vigtig for fiskens holdbarhed. Fisk skal opbevares ved 0-2 grader. Kasser, containere og alle de steder, hvor fisken bliver opbevaret, skal være rene. Det kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen at opbevare fisk i køletanke.

Fiskerne skal klassificere fiskene efter størrelse og friskhed. Det findes der handelsnormer for i EU's markedsordning. I nogle tilfælde bliver fisken kontrolvejet af kontrollørerne.

Hvis fisken ikke er egnet til at spise, fordi den er fordærvet eller bliver opbevaret under uhygiejniske forhold, må den ikke markedsføres.

Kemisk krigsmateriel

Det sker desværre stadig, at fiskerne får kemisk krigsmateriel – sennepsgas – i redskaberne. Risikoen er størst øst for Bornholm. Hvis det sker i den østlige Østersø, skal FiskeriMoniteringsCenterets døgnvagt tlf. 72 18 56 09 have besked så hurtigt som muligt.

Det skal være muligt at følge fisk, der kommer fra risikoområdet. Derfor skal der lægges en seddel med havnekendingsbogstaver, kutternummer og navn i kasser med fisk, der er fanget øst for meridianen 14° 30' øst.

Se reglerne i Retsinformation  

Salg til forbrugerne direkte fra fartøjet

Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg, hvis du sælger fisk direkte fra dit fartøj. Det kan du læse om på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

De solgte fisk skal indberettes til Fiskeristyrelsen, som kan kontaktes, hvis du har spørgsmål om indberetningen.

Instruks om forbrugeroplysning