Årsrapporter for fiskerikontrol

Årsrapporterne præsenterer hovedresultaterne af styrelsens kontrolindsats i de enkelte år baseret på den udførte kontrol af  styrelsens enheder i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Nymindegab, Kolding, Ringsted, Randers og Rønne samt på vores tre fiskeriinspektionsskibe ”Nordsøen”, ”Havørnen” og ”Havternen”.

Rapporterne viser kontrolindsatsen inden for de forskelige fiskerier, med erhvervsfiskeriet som det største kontrolområde. Derefter følger det rekreative fiskeri i salt- og ferskvand – dvs. fritids og lystfiskeri.