Brug af akustiske alarmer er vedtaget for i videst muligt omfang at begrænse og om muligt hindre fangster af havpattedyr (hvaler, marsvin m.m.).

Akustiske alarmer til at skræmme hvaler væk fra fiskeredskaberne har vist sig gode til at nedbringe bifangsterne af hvalarter i fiskerier med faststående garn.
Anvendelse af sådanne alarmer er derfor påkrævet i farvande og ved fiskerier, hvor man ved eller formoder, at der vil være store bifangster af små hvaler.

Generelle regler for brug af akustiske alarmer (pingere) i garnfiskeri

Reglerne for brug af akustiske alarmer/pingere finder du i Rådsforordning nr. 1241 af 25. juli 2019 bilag 13, del A om hvaler og i Bekendtgørelse nr. 1495 af 2021.

Du kan læse Rådets forordning nr. 2019/1241 her
Du kan læse Bekendtgørelse nr. 1495/2021 her

Som supplement til forordningen og bekendtgørelsen har Fiskeristyrelsen udarbejdet en brochure, som på en nem måde giver overblik over reglerne for brug af " akustiske alarmer/pingere". Brochuren indeholder tillige kort over de områder, hvor akustiske alarmer skal anvendes. Brochuren finder du herunder – ligesom reglerne er angivet nedenfor. 

Information om brug af akustiske alarmer (pingere)

I Østersøen, hele område 24 og en mindre del af område 25, skal akustiske alarmer anvendes på alle garn hele året, hvis garnene er sat af fiskeskibe over 12 meter i længden.

I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skal akustiske alarmer anvendes i perioden 1. august til 31. oktober, på alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn og kombinationer af sådanne garn, hvis samlede længde ikke overstiger 400 meter.
Bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn med maskestørrelse på over 220 mm, skal anvende akustiske alarmer hele året.
Her gælder reglerne ligeledes, hvis garnene er sat af fiskeskibe over 12 meter i længden.