Marts 2019

Vejledning i behandling af landingserklæringer i eLog, hvor der ikke er modtaget kvittering.

Gensendelse af landingserklæringer:

Det er nu muligt, at gensende landingserklæringer, hvor der ikke er modtaget en kvittering fra Fiskeristyrelsen.

I skal være opmærksomme på, at det kun er muligt at sende én landingserklæring ad gangen.

I skal have modtaget kvittering for en allerede indsendt landingserklæring, før den næste landingserklæring forsøges sendt/gensendt.

Hvis en landingserklæring fejler, vil der efter højst en time komme en meddelelse retur om, at landingserklæringens meddelelsen er fejlet.

En fejlet landing vil få status "Fejlet - gensend landing" i status kolonnen og vises med RØD baggrundsfarve (se figur 1).

Bemærk, at det ikke er de røde linjer, der skal klikkes på for at aktivere gensendelse, men linjen med status ”gensend landing”!

Hvis eLog klienten lukkes under igangværende afsendelse af landingserklæring, vil det ikke være muligt at gensende landingserklæring via eLog. Der vil blive vist en advarsel, inden klienten forsøges lukket.

Landingserklæringen kan, hvis klienten alligevel lukkes, kun afleveres gennem indberetningssiden for landingserklæringer på Fiskeriportalen på hjemmesiden. Indberetning af landingserklæringer på hjemmesiden forudsætter AdgangsKontrolSystem (AKS) rettigheder.

Ved fejlede landinger vil det særlige ”Landingstræ” (se figur 2) ikke vise rød/fejlet status. 

Man bør altid afvente kvittering for en sending i eLog, inden der sendes en ny. Dette gælder både for logbøger og landingserklæringer. Det er dog muligt, at arbejde videre med logbøger, mens man venter på kvittering for en logbogs- eller landingserklæringssending.

Hvis du oplever problemer med eLog kan Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kontaktes på telefon: (+45) 72 18 56 09.