Hvis dit fartøj er under 12 meter, og du fører papirlogbog og/eller anvender manuelt udfyldte landingserklæringer, har du mulighed for at ansøge Fiskeristyrelsen om tilladelse til at indsende disse digitalt. Enten som scannede dokumenter eller affotograferinger.

  • Den digitale version af logbogsbladet/landingserklæringen skal indsendes enten som en PDF-fil eller et jpeg-billede.
  • Du skal tjekke billedkvaliteten inden de afsendes.
  • Indsendelsesfristen er 48 timer efter landing.
  • Du skal gemme de originale papirversioner, og sende dem som alm. post én gang om måneden til den lokal afdeling af Fiskeristyrelsen.

Vigtigt! Fiskeristyrelsen kan, uden varsel, annullere tilladelsen, hvis betingelserne ikke overholdes!