Her kan du information om indberetning af sælskadet fisk

Sælskadet fisk

I de senere år er der sket en stigning i antallet af fisk, som er skadet af sæler eller fugle. Der er især tale om direkte skader i form af bidskader på fisk. En undersøgelse fra DTU Aqua (2015) peger på, at skadesniveauet er meget afhængigt af fiskeritype, farvandsområde og årstid. Nogle farvandsområder er hårdere ramt end andre. For at opnå et større kendskab til omfanget, foreslår Fiskeristyrelsen, at alle skadede fisk indberettes.

Det kan være vanskeligt at vurdere den levende vægt på en skadet fisk. Det er vigtigt, at du, som fisker, gør dit bedste for at give en præcis vurdering af art og mængde i levende vægt således, at de indberettede data kommer så tæt på virkeligheden som muligt. Skadede fisk er kontaminerede og skal behandles herefter. Den kontaminerede fisk skal til enhver tid opbevares særskilt fra den øvrige fangst. Hvis det er muligt, bør den skadede fisk ikke komme indenbords.

Indberetninger via logbøger

I den eksisterende E-log version 10.2.0 er det ikke muligt at indberette den skadede fisk – eller specifikt mærke genudsat fangst som skadet. Derfor kan man indberette den skadede fisk på et særligt skema . Det samme gælder for de mindre fartøjer, som er undtaget fra føring af logbog. I papirlogbogen er der plads til at logbogsføre den skadede fisk på en selvstændig linje således, at art og mængde fremgår. Er der tale om laks, indberettes antal skadede individer. Herefter vil indberetningen blive registreret ved tastning af papirlogbogen.

Hent skema til registrering her. Det udfyldte skema sendes til saelskadetfisk@fiskeristyrelsen.dk