Jeg plejer at få tilsendt et giroindbetalingskort til lystfiskertegn. Hvorfor har jeg ikke fået et i år?

Girokortordning er stoppet. Du kan forny dit fisketegn på følgende måde:

Ved at logge ind på www.fisketegn.dk  Du kan logge ind ved at klikke på NemID eller ved at angive dit fiskerinummer i Bruger-id og en selvvalgte kode) husk at nulstille adgangskode hvis det er første gange.

Hvordan køber jeg fisketegn med netbank?

Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres fra.

Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og kontonummer 070 6000 hvis det er lystfiskertegn, eller kontonummer 4714148 hvis det er et fritidsfiskertegn.

I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer, som du skal forny.

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.) modtager du ca. 14 dage efter betalingen et plastikkort-fisketegn med dit fiskerinummer og navn/adresse.

Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registreret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for betalingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet.

Hvad koster et lystfiskertegn?

185 kr. for et år

130 kr. for en uge

40 kr. for et dagtegn.

Hvornår skal man have et lystfiskertegn?

Hvis du er fyldt 18 og endnu ikke har ret til at modtage folkepension.

Der er ikke krav om betaling af lystfiskertegnet for personer, som har opnået alderen for at modtage folkepension. Dette gælder også for udenlandske personer.

Så der er betalingsfrihed for lystfiskertegnet for alle, som har opnået alderen for at modtage folkepension:

Folkepensionsalderen forhøjes med virkning fra 1. januar til:

Folkepensionsalder

Folkepensionsalder gældende for følgende personer:

2019

65,5 år

1. januar 1954-

2020

66 år

1. juli 1954-

2021

66,5 år

1. januar 1955-

2022

67 år

1. juli 1955-

2030

68 år

1. januar 1963-

Hvor længe gælder mit fisketegn (endnu)?

Årskort: Et år fra indbetalingsdatoen. Hvis det er en fornyelse, så et år i forlængelse af den resterende gyldighed på fiskerinummeret. Log ind på www.fisketegn.dk, og se datoen nederest på siden, for hvornår gyldigheden ophører. 

Dag- og ugetegn må fremdateres, så de kan bruges op til 30 dage efter købsdagen.

Hvordan logger jeg ind på www.fisketegn.dk?

I Log ind angiver du dit fiskerinummer. Adgangskode er den som du tidliger har valgt.

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, så benyt linket Glemt din adgangskode? Angive din mailadresse (den som du tidliger har oplyst ved køb af fisketegn), og så sendes der link til angivelse af ny adgangskode.

Kan man få et lystfiskertegn til en institution?

Nej, lystfiskertegnet er personligt, derfor skal alle der er fyldt 18 år og ikke har ret til folkepension have sit eget lystfiskertegn. 

Skal jeg have fisketegn, hvis jeg er førtidspensionist?

Ja, kun ”alderspensionister” som har ret til at modtage folkepension er undtaget.

Hvilke oplysninger skal jeg bruge ved tilmelding af mit lystfiskertegn til betaling via PBS?

PBS nr. 02502550

Debitor gruppe nr. 00002

Kundenummer: Dit fiskerinummer

OBS: Fiskerinummeret skal være gyldigt på tilmeldingstidspunktet, du kan derfor kun forny fisketegn via PBS, ikke førstegangsbetale fisketegn via PBS.

Oprettele af en betalingsaftale kan tage op til 2 måneder.

Jeg har betalt mit lystfiskertegn via netbank. Får jeg en kvittering som bevis for min betaling?

Ved betaling via netbank får man ofte ingen kvittering. Du kan i forbindelse med indtastningen af betalingen – hvis der er mulighed for det på din netbankløsning - bede om at få en kvittering for pengeoverførslen. Hvis du bliver kontrolleret, er det nok at oplyse fiskerinummeret, samtidig med at du viser legitimation. Det er altså nok, at du skriver nummeret ned eller husker det.

Skal man have fisketegn for at udøve uv-fiskeri

Ja, undervandsfiskeri med harpun betragtes som fiskeri med et let håndredskab og kræver derfor lystfiskertegn.

Skal man have jagttilladelse til uv-fiskeri?

Nej, så længe den anvendte harpun ikke er klassificeret som våben, skal man ikke have jagttilladelse. Kontakt politiet hvis du er i tvivl om hvilket udstyr, der kræver tilladelse til undervandsfiskeri. 

Må man benytte lys i forbindelse med uv-fiskeri?

Europa-Parlamentet og Rådets forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for fiskeriet, forordning (EU) 2019/1241, trådte i kraft den 14. august 2019. 

Forordningen indeholder et forbud i EU mod fiskeri med håndholdte spyd og undervandsharpuner i kombination med dykkerflasker (”lungeautomat”) hele døgnet og uden dykkerflasker fra solnedgang til solopgang. 

Reglerne gælder kun håndholdte spyd og undervandsharpuner. Man kan således fortsat godt fiske med ”hånden”, kniv eller andre håndredskaber, der ikke har karakter af eller kan anvendes som et ”projektil”, i kombination med dykkerflasker (”lungeautomat”), uanset hvornår på døgnet et sådan fiskeri foregår. Ligeledes kan der fra solopgang til solnedgang fiskes med håndholdte spyd og undervandsharpuner, så længe der ikke benyttes dykkerflasker.

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med artikel 2, og definitionen af ”undervandsharpun” i artikel 6, nr. 49.

Yderligere oplysninger

Link til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger 

Må man fange ål i uv-fiskeri?

Nej, blusning og stangning af ål er ikke tilladt.  Det fremgår af § 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015, at man ikke må stange ål. Det betyder, at man ikke må undervandsfiske ål med harpun, spyd, pil eller lignende redskaber i saltvand. Forbuddet skyldes ålens status som truet art.

Skal jeg have statsligt fisketegn, hvis jeg fisker i "put-and-take" søer (ørredsøer)?

Der er ikke krav om statsligt fisketegn i  ”put and take" søer.

Jeg har mistet mit fisketegn. Hvad gør jeg?

Log ind på www.fisketegn.dk, og tryk på knappen nederst på fornyelsessiden ”Køb kun fisketegn af høj kvalitet”.

Hvordan får jeg et plastickort fisketegn?

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra ved købet/fornyelsen af dit fiskerinummer, får du tilsendt plastikkortet indenfor ca. 14 dage. 

Plastikkortet er i kreditkortstørrelse, og dit fiskerinummer og navn/adresse er påtrykt. Der er ikke dato/år på kortet, så det gælder lige så længe som du fornyer fiskerinummeret.

Hvordan køber jeg fisketegn med netbank?

Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres fra.

Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og kontonummer 070 6000 hvis  det er lystfiskertegn,  eller  kontonummer 4714148 hvis  det er et fritidsfiskertegn.

I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer, som du skal forny.

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.)  modtager du ca. 14 dage efter betalingen et plastikkort-fisketegn med dit fiskerinummer og navn/adresse.

Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registreret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for betalingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet.

Hvordan udvider jeg lystfiskertegnet, så jeg også må fiske med redskaber (fritidsfiskeri)?

Fisketegn kan ikke skifte type efter de er oprettet. Så du skal købe er nyt fritidsfiskertegn, med et nyt fiskerinummer. Husk at stoppe betalingen for lystfiskertegnet, hvis det f.eks. er tilmeldt BetalingsService.