Hvad skal man gøre, hvis vejret ikke gør det muligt at bjærge sine redskaber inden lukkeperioden?

Så skal man tage kontakt til det lokale fiskeriinspektorat, og meddele antal og positioner for redskabernes placering. Hvis der er ål i ruserne, når de efterfølgende bjærges i lukkeperioden, skal ålene straks genudsættes.

Må bundgarn være monteret med ruser, hvis de er snøret eller hævet over vandet?

Bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end ålefiskeri, må være forsynet med ruser, når ruserne er blændet af, så de ikke kan fange og opbevare ål.

Må erhvervs- og rekreative fiskere fange ål i lukkeperioden?

Nej, hvis ål fanges, skal de straks genudsættes.

Må erhvervsfiskere stadig lande og sælge ål i lukkeperioden?

Ja, hvis ålene er fanget inden den 1. december og indberettet via lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Må rekreative fiskere stadig lande ål i lukkeperioden?

Ja, hvis ålene er fanget inden den 1. december og indberettet via lagerlister til Fiskeristyrelsen.

Skal hyttefade mærkes?

Ja, alle erhvervsfiskeres hyttefade, hvor der opbevares ål skal mærkes med navn, adresse, ålebedriftsnummer eller kontrolnummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Alle fritidsfiskeres hyttefade, hvor der opbevares ål, skal mærkes med navn, adresse og fisketegnsnummer.

Gælder stoppet for erhvervsfiskere, der har mulighed for at fiske med 6 ruser (§ 16)

Ja, forbuddet gælder også anvendelsen af de ruser som er godkendt efter § 16 i bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.