Gælder fiskerireguleringer ikke kun for erhvervsfiskere?

Det er specifikt nævnt i rådsforordningen, at lyst- og fritidsfiskere også er omfattet.

Hvem har bestemt/besluttet denne regulering?

Det er en fælles EU-beslutning for at genoprette torskebestanden i Østersøen

Gælder det ikke i hele Danmark?

Nej, begrænsningen gælder kun i Østersøen (Se kortet).

I underområde 24 må fiskeriet dog kun foregå ud til 6 sømil fra basislinjen, og der er forbud mod torskefiskeri i hele den østlige Østersø (område 25 og 26).

Hvor finder jeg beskrivelse af området/områderne hvor begrænsningen gælder?

Beskrivelsen af området (de 3 fiskeri-reguleringsunderområder: 22, 23 og 24)
findes i bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Gælder det også hvis jeg fisker fra land af, med stang eller pirk?

Ja, det er uanset om du fisker fra en båd, eller fra land/mole eller lignende.

Må jeg fiske med garn/ruser/krogliner?

Ja, men der forventes yderligere tiltag i det rekreative fiskeri.

Må der landes undermålere?

Nej, undermålere skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

(Reglen om Landingsforpligtelse/discardforbud gælder kun for erhvervsfiskere)

Må jeg godt sætte mindste torsk ud, og kun tage den største med hjem?

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindstemålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Hvorfor må jeg ikke fange torsk i januar (fra d. 15.), februar og marts måned?

Der er en særlig begrænsning i torskens gydeperiode.

Hvis jeg sejler ud fra en havn som ligger udenfor området, er jeg så omfattet?

Hvis du fisker i området, så gælder begrænsningen, uanset om du afsejler/ankommer i en havn indenfor/udenfor området.

Hvor længe gælder denne torskekvote/begrænsning/regulering?

Begrænsningen gælder indtil videre i hele 2022.