I Nordsøen er der en række sæsonbestemte gydelukninger for at beskytte gydende torsk.

I artikel 14 og bilag IV i Rådsforordningen 2020/123 fremgår områderne for de sæsonbestemte lukninger og de præcise tidspunkter herfor. 

Læs mere i Rådsforordningen 2020/123.

I den norske zone af Nordsøen er der ligeledes fastsat sæsonbestemte gydelukninger. 

Læs mere om de norske lukninger her.