Fiskeriforbudsområder i norsk zone i Nordsøen er nu trådt i kraft

Publiceret 20. september 2021

Norge har fra den 15. september 2021 og året ud genindført de lukkeområder for demeralt fiskeri i norsk zone af Nordsøen, der også var i kraft i anden halvdel af 2020. Områderne lukkes for at beskytte små torsk som led i indsatsen for at genoprette torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak.

Det betyder, at det fra den 15. september 2021 har været forbudt at fiske med demersale redskaber i tre opvækstområder i den norske økonomiske zone af Nordsøen syd for 62 grader. Fiskeri med pelagiske trawl efter sild eller makrel samt fiskeri med ringnot efter sild, makrel eller hestemakrel er undtaget for lukningen. Ligeledes er det tilladt at fiske med garn med en minimums-maskestørrelse på 160 mm i områderne. Koordinaterne for lukningerne findes i linket herunder.

Kort over fiskeriforbudsområder som følge af de norske regler

Egersund Bank

Forbud med virkning fra 15. september til 31. december.

West Bank (Lille Fiskebanke)

Forbud med virkning fra 15. september til 31.december.

Midt Banken

Forbud med virkning fra 15. september til 31. december.

Læs mere om fiskeriforbudsområder jf. norsk lovgivning