Teknisk forsøgsfiskeri (§109)

Ansøger

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua

Brug af maskinkraft ved snurrevodsfiskeri 

November 2020- oktober 2021

Rapport 

DTU Aqua

Fangst af rognhummer, permanent klækning af almindelig hummer

1. april 2021 - 31. marts 2024

Afventer

DTU Aqua

Mærkning af tun

1. august - 31. oktober 

Rapport 
Afrapportering 

DTU Aqua

Omfanget af prædation fra skarv på småtorsk og andre kystfisk

Juli 2021 - august 2022

Afventer

DTU Aqua

Tobisens RUmlige bestands_STruktur (TRUST)

3. dec 2021 - 20. december 2021

Afrapportering  

DTU Aqua

Test af nyudviklet udstyr til sortering af blåmuslinger og stillehavsøsters i Vadehavet. 

18. oktober 2021- 12. november 2021

Afrapportering  

Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskerforening

Indfangning af skrubber til produktion af yngel 

Januar - april

Afventer 

Københavns Universitet

Udlægnng af blåmuslinger til bekæmpelse af invasive stillehavsøsters 

11. februar 2022 - 31. december 2023

Afventer 

Københavns Universitet 

Opdræt af sterile (triploide) stillehavsøsters

Projektperioden afsluttes d. 31. december 2023

Afventer

DTU Aqua

Fjæsningsfiskeri med 60mm pose

18. marts - 15. juni 2022

Afventer

DTU Aqua

Identificering af optimal placering af flugthuller til undermålshummer i kasteruser og multitejner

1. juni - 30 juni 2022

Afventer 

Vejle Kommune 

Krabbefiskeri i Vejlefjord 

Tilladelsen er gældende indtil udgangen af 2025

Afventer

DTU Aqua 

Udsætning af Marine Fisk (Projektnummer 38175)

17. marts - 30. april 2022

Afventer 

WSP Danmark

Fiskeriundersøgelser- Energiø Bornholm Vindmøllepark

6. april - 15 maj 2022 og 1. oktober -30, november 2022

Forår 
Efterår 

NIRAS i samarbejde med Århus Universitet 

Undersøge fiskerbestande i forbindelse med planlægning af  EnergiØen Nordsøen 

11. april - 30 oktober 2022

Forlænget til d. 31. maj 2023 

Afventer 

DTU Aqua

Udsætning af pighvarrer i kystnære områder ved Nordsjælland 

25. april - 31. juli 2022

Afrapportering del 1 
Afrapportering del 2 

DTU Aqua

Udsætning af pighvarrer i kystnære områder ved Bornholm 

1. maj - 31. juli 2022

Afrapportering del 1
Afrapportering del 2 
Afrapportering del 3 

DTU Aqua

Gråsælers prædation på fisk i garn ved Bornholm 

29. april - 31. august 2022

Afventer 

DTU Aqua

Minimering af torsk i tobisfiskeriet i Østersøen i lukkeperioden 

26. maj - 31. december 2022

Afventer 

DTU Aqua 

Test af sediment dæmpende system for real-tid kameraobservation i trawlfiskeriet 

19. maj - 1. december 2022

Afventer 

DTU Aqua

Udsætning af pighvarre yngel omkring Fyn 

8. juni - 1. august 2022

Afrapportering 

Aarhus Universitet 

PAL application in German Waters – Current Efficiency and Use - pinger test ved Fyns Hoved 

1. juli - 3. september 2022

Afventer 

BioApp.dk 

Fiskeundersøgelser i forbindelse med udvidelsen af Hirtshals Havn  

6. juli - 31. august 2022

Afventer 

DTU Aqua

Tun-mærkning 2022

1. august - 31. oktober 2022

Afventer 

DTU Aqua

Fuldt dokumenteret forsøgsfiskeri efter tunger med frit redskabsvalg 

1. oktober 2022 - 31. marts 2023 

Afventer 

Aarhus Universitet 

Forsøgsfiskeri i stenrev ved Voerså

1. november 2022 - 1. maj 2023 

Afventer 

DTU Aqua 

Tobis Skrabetogt 2022

15. november 2022 - 20. december 2022

Afventer 

DTU Aqua

Tungetogt i Kattegat og en vestlige Østersø

18. november 2022 - 20. december 2022 

Afventer 

Aarhus Universitet

Forsøgsfiskeri i et ålegræsområde udfor Hou

20. november 2022 - 1. april 2023 

Afventer 

2 pct. forsøgsfiskeri

Forskningsinstitution

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua

Snurrevodsprojekt til bestemmelse af størrelsesselektion

17. maj – 17. Juni 2021

Afrapportering 

DTU Aqua

Tobis mærkning

1. april – 1 december 2021

Afrapportering

DPPO i samarbejde med DTU Aqua

Markrel trawltogt i Nordsøen

 

1. juni 2021 - 1. december 2021

Rapport 
Afrapportering

DPPO i samarbejde med DTU Aqua

Minimering af silde og brislingsbifangst i hundestejelefiskeri i Østersøen

6. december 2021- 31. december 2021

Afrapportering 

DTU Aqua

Tunge survey 2021 (forsøget fik også tilladelse efter reglerne om teknisk forsøgsfiskeri)

7. november 2021- 5. december 2021

Afrapportering
Togtrapport  

DTU Aqua

Test af selektiv rejerist 

9. marts - 31. marts 2022

Afventer 

DTU Aqua 

Tobis mærkning som en del af TRUST ”Tobisens RUmlige bestands-STruktur - undersøgt gennem mærkning og genfangst

4. april - 31. maj 2022

Afventer

DPPO, i samarbejde med DTU Aqua 

Makrel--trawltogt i Nordsøen 2022

1. juli - 1. august 2022

Afventer