Fiskeristyrelsen oplever lige nu stor interesse for forsøgsfiskeri. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på 1½ måned, når ansøgningen er fuldt oplyst.

Hvis du ønsker at gennemføre et projekt, som kræver en undtagelse fra gældende regler i fiskerilovgivningen, skal du have tilladelse af Fiskeristyrelsen.

For at få tilladelse, er det er krav, at formålet med projektet er enten videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt.

Miljømæssigt øjemed

Fiskeplejemæssigt øjemed

Videnskabeligt øjemed

Undersøgelser, projekter, foranstaltninger m.v. som har til formål at opnå eller opretholde en god miljøtilstand, herunder den biologiske mangfoldighed, beskyttelse mod forurening, eller forebyggende indsats mod miljøskader.

Undersøgelser, projekter, forskning, foranstaltninger m.v., der har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene, herunder bl.a. udsætning af yngel og sættefisk.

Undersøgelser, projekter m.v. som har til formål empirisk at afprøve en hypotese eller beskrive et biologisk fænomen på baggrund af systematiske undersøgelser med kvalitativ eller kvantitativ brug af data.

Ansøgningsskemaet for teknisk forsøgsfiskeri fremgår nedenfor samt i bilag 4 i forsøgsfiskeribekendtgørelsen.

Ansøgningsskema og bilag – forsøgsfiskeri efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (udfyldes elektronisk)

Den underskrevne og udfyldte ansøgning skal sendes til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk i god tid inden projektets påtænkte opstart. 

Du bedes at være opmærksom på, at Fiskeristyrelsen skal notificere relevante medlemstater og Kommissionen senest to uger inden projektets påbegyndelse. Hvis der er flere end seks fartøjer, som deltager i projektet, skal Fiskeristyrelsen notificere tre måneder før projektets påbegyndelse. (Jf. EU's teknikforordning, art. 25, stk.1, litra b og e).

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk.