Fiskeristyrelsen modtager forskellige typer ansøgninger efter 2 pct. forsøgsprojekter. For at kunne opnå tilladelse, er der krav om, at projektet har et videnskabeligt formål, at en forskningsinstitution er tilknyttet projektet og at ansøgningen bliver sendt rettidigt (3 måneder inden projektstart).

Der er nedsat en arbejdsgruppe for videnskabelige 2 pct. forsøgsfiskeriprojekter med repræsentanter fra fiskerierhvervet og andre relevante organisationer. Arbejdsgruppen giver indspil til forskningstemaer på årlig basis, som indgår i Fiskeristyrelsens vurdering og prioritering af ansøgninger. Følg dette link for mere information om forskningstemaer

På denne side kan du få et overblik over projekter, der har fået tilladelse fra 2021 og frem.

Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at udføre et videnskabeligt forsøg med forsøgskvoter, skal du benytte et ansøgningsskema. Skemaet fremgår også som bilag 2 i forsøgsfiskeribekendtgørelsen.

Ansøgningsskema og bilag – 2 pct. forsøgskvote efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (udfyldes elektronisk)

Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen på mail til forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk senest tre måneder før projektet ønskes påbegyndt.

Ved vurdering af ansøgningene lægger Fiskeristyrelsen blandt andet vægt på projektets nyhedværdi, i hvilke omfang projektets resultater kan anvendes af andre, de forventede effekter af projektet i forhold til innovation inden for dansk fiskeri, de samlede udgifter til forsøget samt om temaet falder inden for årets forskningstemaer. For mere information se §8 i forsøgsfiskeribekendtgørelsen. 

Der skal kun ansøges efter forsøgskvote, såfremt der fiskes efter kvoterede arter. Der er udarbejdet et overblik over restmængderne af de kvoterede arter. 

Har du som fartøjsejer lyst til at deltage i et projekt, så kan du se de aktuelle projekter.