Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe.

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger.

Vores ambition

Vi vil drive en kompetent offentlig virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet. Vi skal gennem høj faglighed og enkle digitale løsninger skabe en attraktiv arbejdsplads, der understøtter et bæredygtigt fiskerierhverv og - rekreativt fiskeri. Du kan downloade vores strategi her:

Strategi for Fiskeristyrelsen.
 

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder statistik-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.

Her kan du se, hvordan vi er organiseret:

Her kan du se, hvor Fiskeristyrelsen bor:

Fakta om dansk fiskeri og Fiskeristyrelsen

Typer af fiskeri

Kvoteret fiskeri

Erhvervsfiskeri

Der er ca. 5000 erhvervsfiskere på ca. 2300 fartøjer.

Underkategori af erhvervsfiskeri.

Kystfiskeri.
Du kan læse mere om erhvervsfiskeri her.

Reguleret fiskeri

Lystfiskeri

Der udstedes årligt ca. 200.000 fisketegn. 

Fritidsfiskeri

Der udstedes årligt ca. 30.000 fisketegn.

Du kan læse mere om lyst- og fritidsfiskeri her. 

Fiskerikontrol

Kontrol med det erhvervsmæssige fiskeri

Grundlaget for kontrol var ved den seneste årsopgørelse over 59.853 landinger af fisk, hvor der blev landet i alt 945.989 tons fisk.

Fiskeristyrelsen gennemførte 1.909 kontroller på land og 314 kontroller til søs. 

Kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri foregår især som kontrol af fartøjer til søs under fiskeri, kontrol i havn ved landing og transport samt kontrol af partier af fisk hos opkøbere. Ud over den fysiske kontrol foretager vi også administrativ kontrol af afregninger fra fartøjer og opkøbere. Vi overvåger også fartøjernes aktivitet via et satellitbaseret system, hvor der fra fartøjet sendes oplysninger til Fiskeristyrelsen om position, kurs og fart.

Kontrol med det rekreative fiskeri

Grundlaget for kontrol var ved den seneste årsopgørelse, at der var udstedt 215.895 fisketegn.

Fiskeristyrelsen kontrollerede 2.326 lystfiskere for gyldigt fisketegn.

Rekreativt fiskeri er både lystfiskeri (fiskeri med fiskestang) og fritidsfiskeri, som er fiskeri med redskaber (garn og ruser) i salt- og ferskvand. For at udøve rekreativt fiskeri, skal man have et fisketegn. Det kan købes for en dag, en uge eller et år. For fritidsfiskeri kan det dog kun købes på årsbasis.

Du kan læse mere om fiskerikontrol her.

Værdi af danske landinger

I 2021 udgjorde fiskerieksporten over 25,1 mia. kr. i Danmark.

90 % er bæredygtigt/MSC-mærket.

Udviklingsprojekter

Fiskeristyrelsen giver tilskud til projekter, der sikrer bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til at skabe vækst, beskæftigelse og udvikling i fiskeri- og akvakulturerhvervet.

900 projekter har inden for de seneste 5 år opnået støtte for + 600 mio. kr.

Du kan læse mere om tilskud her.