Økonomi gennemfører på vegne af hele Fiskeristyrelsen løbende en række udbudsforretninger inden for både varer og tjenesteydelser. Se de aktuelle udbud i Fiskeristyrelsen elektroniske udbudssystem.


Se Fiskeristyrelsen igangværende udbud i FSTs udbudssystem under EU Supply. 

Hvis din virksomhed kan levere inden for de udbudte kategorier og ønsker at deltage i et aktuelt udbud, kan du anmode om at få adgang til at se udbudsmaterialet for det pågældende udbud.

Anmodning om login til udbudsmaterialet sker via FSTs udbudssystem under EU Supply ved at trykke på det enkelte udbud. Tryk dernæst på "Online registration".