Forskningsbaseret myndighedsbetjening betegner de opgaver, som universiteter varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer.

Samarbejdet reguleres af rammeaftaler. Mere præcist skal rammeaftalerne etablere rammerne for samarbejdet mellem parterne for at sikre at universiteterne gennemfører forskning, som kan understøtte forvaltningsopgaver. Ligeledes har rammeaftalerne til formål at sikre, at universiteterne har viden og kompetencer til at levere rådgivning inden for fagområderne. Til rammeaftalerne vedlægges der ydelsesaftaler, som beskriver universiteternes fagområder inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hver ydelsesaftale omfatter derfor en række indsatsområder, inden for hvilke universiteterne forventes at levere leverancer til ministeriet.

På fiskeriområdet er der aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).   

Rammeaftalen mellem MFVM og DTU har som sit hovedområde fiskeri og akvakultur.

Rammeaftalerne er fireårige, men forhandles dog hvert år med henblik på at foretage eventuelle justeringer, som er forårsaget af udviklinger i løbet af året.

Aftalen mellem de tre universiteter om forskningsbaseret myndighedsbetjening kan findes her.

Kontakt

Adam Billing

+45 22 61 51 17
adabil@mfvm.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet, Fiskerikontoret