Om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol.

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger.

Du kan høre mere om vores opgaver og virke i filmen ”Fiskeristyrelsen på arbejde for et bæredygtig fiskeri”.