Udmelding om kvoter efter den 1. april 2021

På grund af BREXIT blev der i første omgang kun udmeldt kvoter for 1. kvartal 2021. Der har netop været afholdt Rådsmøde om kvoterne for resten af 2021. Aftalen indebærer, at der for visse kvoter nu er udmeldt kvoter gældende til og med den 31. juli 2021. Der kan derfor nu meldes ud om de kvoter, der gælder efter 1. april 2021.

Publiceret 26. marts 2021

Emner:

I perioden fra den 1. april til den 30. april 2021 kan ejere af fartøjer, der disponerer over kvoteandele, uanset § 47, udøve fiskeri på de pågældende kvoter ud over de årsmængder, som fartøjsejeren har modtaget tilladelse til at fiske, medbringe og lande. Ejere af fartøjer med tilladelse til at fiske makrel må dog ikke fiske mere end, hvad der fremgår af deres nuværende tilladelse. Når de midlertidige kvoter gældende til og med 31. juli 2021 er udmeldt og senest 30. april 2021, vil Fiskeristyrelsen udsende nye tilladelser med justerede årsmængder.

I år sættes tobisfiskeriet ikke i gang 1. april. Dette accepterer fiskerierhvervet. Tobisfiskeriet kan påbegyndes den 15. april 2021. De nærmere betingelser for fiskeriet følger forud for påbegyndelsen af fiskeriet.