Her kan du se fredningstider over fisk og krebs i ferskvand.  De anførte datoer er inklusive.

Listen er gældende fra 1. juli 2021.

 Art

Fredningstid

Bækørred
(Salmo trutta forma fario)

16. november - 28. (29.) februar

Gedde
(Esox lucius)

15. marts - 30. april

Hanflodkrebs
(Astacus astacus)

01. oktober - 31. marts

Havørred
(Salmo trutta forma trutta)

Farvet havørred i Bornholmske vandløb

16. november - 28. (29.) februar

16. september - 28. (29.) februar

Helt og heltling
(Coregonus lavaretus, Coregenus albula)

01. november - 31. januar

Hunflodkrebs
(Astacus astacus)

01. oktober - 31. juli

Laks
(Salmo salar)

16. november - 28. (29.) februar

Sandart
(Stizostedion lucioperca)

01. maj - 31. maj 

Snæbel
(Coregonus oxyrhynchus)

Hele året

Stalling
(Thymallus thymallus)

Hele året, frem til 15. maj 2026

Herefter 15. marts – 15. maj

Søørred
(Salmo trutta forma lacustris)

16. november - 28. (29.) februar

Ål
(Anguilla anguilla)

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder*

* Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober - 31. juli, begge dage inklusiv. Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand

Læs mere om reglerne for ålefiskeri