Her kan du aflæse fredningstider over fisk og krebs i ferskvand.  De anførte datoer er inklusive. Listen er gældende fra 1. januar 2021.

 Art

Fredningstid

Bækørred

 16. november - 15. januar

Gedde

 01. april - 30. april

Hankrebs

 01. oktober - 31. marts

Havørred

farvet havørred i Bornholmske vandløb

 16. november - 15. januar

16. september - 28./29. februar

Helt og heltling

 01. november - 31. januar

Hunkrebs

 01. oktober - 31. juli

Hunskrubbe

På hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde

 

 15. februar - 14 maj

Laks

 16. november - 15. januar

Sandart

 01. maj - 31. maj 

Snæbel

 Hele året

Stalling

 15. marts - 15. maj

Søørred

 16. november - 15. januar

Ål

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder*

* Det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand i perioden 16. oktober - 31. juli, begge dage inklusiv.Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i ferskvand

Læs mere om reglerne for ålefiskeri