Ål

Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet for at opfylde EUs forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål. Meddelelse m.v. om udstedelse af åletilladelser gældende i 2020. Åletilladelser 2020