Her kan du se fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive.

Listen er gældende fra 1. januar 2023

Art

Periode

Farvand

Gedde 
(Esox lucius)

01. apr - 15. maj

Overalt

Havbars 
(Dicentrarchus labrax)

Hele året 

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I lystfiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Fiskeriet må kun foregå med stang eller håndline.

Ved lystfiskeri kan hjemtages 2 havbars pr. fisker pr. dag i januar månede og perioden 1. april til 31. december 2023 fra område 4b, 4c og 7a-7k.

Havørred 
(Salmo trutta)

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

Havørred 
(Salmo trutta)

15. sep - 28./29. feb

Vadehavet (alle)

Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)

Havørred 
(Salmo trutta)

Hele året

Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde samt Von Å ***

Helt 
(Coregonus lavaretus)

01. nov - 31. jan

01. okt - 31. marts

01. nov – 28./29. feb

Overalt

Nissum Fjord

Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer 
(Homarus gammarus)

01. juli - 31 aug 

Limfjorden 

Rognhummer 
(Homarus gammarus)

Hele året

ICES afsnit 3a, 4a og 4b, incl. Limfjorden

Laks 
(Salmo salar)

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

Laks 
(Salmo salar)

15. sep – 28./29. feb

Vadehavet

Laks 
(Salmo salar)

Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet 

Laks 
(Salmo salar)

Der er ikke en fredningstid for laks, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:

Højst én fedtfinneklippet (udsat) laks pr. dag  pr. person må hjemtages.

Alle fisk der beholdes, skal hjemtages hele.

Østersøen 
Underområde 22-31

Snæbel 
(Coregonus oxyrinchus)

Hele året 

Overalt 

Torsk 
(Gadus morhua)

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:

Højst én torsk pr. dag må hjemtages.

I perioden 15. januar til 31. marts er fiskeri af torsk forbudt.

Vestlige Østersø:

Underområde 22, 23 og 24

I område 24 skal fiskeriet foregå indenfor 6 sømil fra basislinjen

Ål 
(Anguilla anguilla)

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**.

Fra den 1. januar 2023 til og med 31. december 2023 er det i Danmark forbudt for fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand.

Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

Overalt

*I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

*** Alle ørredarter er fredede hele året i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde samt Von Å.

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

Læs mere om hvilke redskaber, du må bruge, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål