Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 1. januar 2021.

Her kan du se mindstemål.

Her kan du aflæse mindstemål.

Alle farvande

Nordsøen,
herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord

Skagerrak/Kattegat

Bælterne og Østersøen

Aborre
(Perca fluviatilis)

20 cm 

     

Havbars
(Dicentrarchus labrax)

 

42 cm

42 cm

 

Gedde
(Esox lucius)

60 cm

     

Havørred
(Salmo trutta)

40 cm

     

Helt
(Coregonus lavaretus)

36 cm 

34 cm*

   

Hummer:
(Homarus gammarus)

Rygskjoldslængde

Samlet længde

 

 

 

8,7 cm

 

 

7,8 cm

22 cm

 

 

 

21 cm

Hvilling
(Merlangius merlangius)

 

27 cm 

23 cm

 

Jomfruhummer:
(Nephrops norvegicus)

Fuld længde

Rygskjoldslængde

 

 

 

8,5 cm

2,5 cm

 

 

10,5 cm 

3,2 cm

 

 

10,5

3,2 cm 

Jomfruhummerhaler
(Nephrops norvegicus)

 

4,6 cm

5,9 cm

5,9 cm

Kuller
(Melanogrammus aeglefinus)

 

30 cm

27 cm 

 

Kulmule
(Merluccius merluccius)

 

27 cm 

30 cm

 

Laks
(Salmo salar)

60 cm

     

Lubbe
(Pollachius pollachius)

 

30 cm

   

Makrel
(Scomber scomber)

 

30 cm 

20 cm 

 

Mørksej
(Pollachius virens)

 

35 cm

30 cm 

 

Pighvar
(Psetta maxima)

     

30 cm

Rødspætte
(Pleuronectes platessa)

 

27 cm 

27 cm 

25 cm

         

Sild
(Clupea harengus)

 

20 cm

18 cm

 

Skrubbe
(Platichthys flesus)

     

Underområde

22-25: 23 cm

26-28: 21 cm

29-32: 18 cm

Slethvar
(Scophthalmus rhombus)

     

30 cm 

Søtunge
(Solea solea)

 

24 cm

24 cm

 

Torsk
(Gadus morhua)

 

35 cm

30 cm 

35 cm 

 

Alle farvande

Ringkøbing Fjord,
Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden

Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål
(Anguilla anguilla)

40 cm

38 cm 

40 cm 

38 cm

*Gælder kun Ringkøbing Fjord. For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.