Søfartsstyrelsen har igangsat udarbejdelse af Danmarks første havplan til ikrafttrædelse i 2021.

Rammen for Danmarks første havplan er lov om maritim fysisk planlægning. Havplanen skal bidrage til en bæredygtig udvikling af

  1. energisektoren til søs
  2. søtransport
  3. fiskeri og akvakultur
  4. indvinding af råstoffer på havet 
  5. bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Arbejdet koordineres og udarbejdes i samråd med de øvrige berørte ministerier og under inddragelse af kystkommuner og –regioner og relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Udenrigsministeriet er som ansvarlig på fiskeriområdet deltager i dette arbejde.

Du kan læse mere herom på Søfartsstyrelsens hjemmeside.