Nedenfor er vist de kodelister, som skal anvendes i henhold til de nye indberetningskrav jf. Kontrolforordningen 1224/2009.

Kodelister til afregning: 

Bilag 01 Arter/Species: PDF og Excel (Opdateret artsliste)

Bilag 02 Landingstilstand/Presentation: PDF og Excel

Bilag 03 Forarbejdningstilstand/Preservation: PDF og Excel

Bilag 04 Kvalitet/Quality: PDF og Excel

Bilag 05 Størrelse/Size: PDF og Excel

Bilag 06 Anvendelse/Destination: PDF og Excel

Bilag 07 Landingsplads/Unlocode: PDF og Excel

Bilag 08 Komb. farvande-øko. zone/Comb. waters-eco. zone: PDF og Excel

Bilag 09 Nation/Nation: PDF og Excel

Bilag 10 Økonomisk zone/Economic zone: PDF og Excel

Bilag 11 Valuta/Currency: PDF og Excel

Bilag 12 Farvande/Waters: PDF og Excel

Natura2000 kodeliste

Natura2000 kort

Forklaring til Natura2000 kodeliste