Her finder du en anvisning til system-til-system indberetninger for afregning af fisk, samt landingserklæringer

Se præsentation af system-til-system integration med afregningssystemet og landingserklæringssystemet.

Bestil indberetnings-certifikat hos Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har brug for identifikation af din virksomhed. Til det bruges der et certifikat, som installeres i dit system og en tilhørende offentlig nøgle som Fiskeristyrelsen beholder en kopi af. Fiskeristyrelsen kan genere et certifikat og en offentlig nøgle, og udlevere dette til dig. Certifikatet skal bruges i forbindelse med integration til Fiskeristyrelsens Web services.

Du kan bestille et indberetnings-certifikat, udstedt af Fiskeristyrelsen, ved at sende en mail indeholdende:

  • CVR for din virksomhed, P-nummer og adresse,
  • e-mail-adresse hvortil du ønsker kvittering for indberetning sendt til (valgfrit),
  • mobiltelefonnummer og kontaktperson,der kan modtage password til certifikatet på SMS,

til: risk_prio@fiskeristyrelsen.dk

Opkobling til Fiskeristyrelsens Web service

Fiskeristyrelsen tilbyder to metoder (klient eller direkte opkobling) hvormed du kan integrere dine systemer til Fiskeristyrelsens Web services. Fiskeristyrelsen anbefaler at Klient v2.0.25 anvendes som opkoblings-metode, men det er valgfrit hvilken metode du ønsker at bruge.  Klienten pakker kryptering og sikkerhed (WS-Security) ind og gør det transparent og nemt for din implementering.

Begge metoder kræver det samme XML-input til indberetning af afregninger og landingserklæringer. Begge metoder kræver også det samme indberetnings-certifikat.

Hvis du ønsker selv at opsætte kryptering og sikkerhed, kan du integrere direkte mod Fiskeristyrelsens Web services, se ”Egen implementering”.

Klient v2.0.28: Anbefales af Fiskeristyrelsen. Ny klient der kan indberette både afregninger og landingserklæringer. Denne skal du vælge hvis du skal til at integrere mod Fiskeristyrelsens Web services for første gang, eller hvis du allerede har integreret dit afregnings-system til Fiskeristyrelsens Web services, men ønsker at kunne indberette landingserklæringer.
Vejledning til brug findes i README.txt i zip-arkivet. Download her.

Klient v1.0.5: Ældre klient der kan indberette afregninger. Denne klient kan du ikke benytte til nye implementeringer af integration til Fiskeristyrelsen.

Egen implementering: Hvis du ønsker egen implementering, kontakt da Fiskeristyrelsen direkte. Servicekontrakten (WSDL) kan ses her: https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/fishery-service-integration/secure?wsdl

Produktion og test

Når de nødvendige ændringer er implementeret i jeres system, alle tests er gennemført og testresultaterne er godkendt af Fiskeristyrelsen, skal jeres pegepinde flyttes til produktionsmiljøet.

Det sker ved at erstatte alle forekomster af URL’en ”fiskeriservice-q.fiskeristyrelsen.dk” med URL'en til produktionsmiljøet som er "fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk".

Vejledninger og eksempler

Herunder finder du specifikke vejledninger til en række områder.

Illustreret eksempel på afregning i XML format
Gælder også som eksempel på landingserklæring, se dog vejledning i ”Specifikt for landingserklæringer” herunder.

For et fartøj, der fisker med en farvandserklæring, skal der i logbogsnummer-feltet altid indsættes værdien 9999999.

Logbogsnummeret vises i XSD’en som valgfrit, men det skal altid være udfyldt, for ikke at fejle i efterfølgende valideringer.

Indberetning af specielle arter

XSD Schema Definition (XSD) for afregning og landingserklæring public-sales.xsd

Specifikt for afregninger:

Vejledning til opdatering af indsendt afregning med XML bilag

Eksempel på afregning i XML

Specifikt for landingserklæringer:

Datastrukturen for landingserklæringer er den samme som for afregninger, med undtagelse af at der i hvert <SalesNotes>-element skal anføres en XML-attribut der angiver at dokumentet skal behandles som en landingserklæring: <SalesNotes (…) isLandingDeclaration=”true”>

Opdatering af landingserklæring. Ligesom indberetning af afregning. Dog er XML-attribut <SalesNotes (…) updateToReference=”ABC123”> påkrævet for landingserklæring.

Eksempel på landingserklæring i XML

Check om data er korrekt formateret

For at undgå fejlindberetning og mange tilbageløb, bør du tjekke dine data, inden du sender dem. Vejledning om ’Validering af afregningsdata XML’ fortæller, hvordan du kan gennemgå data og sikre, at de har det korrekte format og indhold, inden du forsøger at sende dem til vores test eller produktionsmiljøer. Fremgangsmåden kan benyttes til både afregninger og landingserklæringer.

Gå til vejledning om validering af afregningsdata XML